Polityka cenowa

Realna

każde zapytanie ofertowe wyceniane na podstawie porównania cen rynkowych co najmniej 3 firm

Elastyczna

każda wycena i oferta dostosowana jest do  klienta a nie klient do oferty. Wycena zawiera najbardziej optymalne rozwiązania dla obu stron, bieże pod uwagę zarówno możliwości wypożyczalni jak I obiektu zainteresowanego wypożyczeniem.

Indywidualna

każdy klient rozpatrywany jest indywidualnie i indywidualnie analizowane są jego potrzeby